2000 yılında ilk olarak gümrükleme faaliyetiyle kendini iş dünyasına tanıtan MGZ Gümrükleme ile ilgili süreçlere bakıldığında; sırasıyla uluslararası nakliye işleri, sigorta hizmetleri, fizibilite çalışmaları, ön müsaade için gerekli belgelerin alımları ile ilgili iş süreçlerinin takibi, teminat ve taahhütlerin kapatılması, depolama hizmetleri ve dahili dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle bugün dış ticaretin lojistiğinin tüm alanlarında tam ve eksiksiz hizmet

gerçekleştirmektedir.MGZ Gümrükleme bu hizmet ağını; geniş kadromuz başta İstanbul olmak üzere taşra Gümrüklerinde de sürdürmektedir. Genelde bütçe zamanlarında dış ticaret programı yapılırken ithalat veya ihracat ile transit ticarete veya teşviklere konu eşyalar tespit edilmekte, 141 civarındaki dış ticarete mahsus mevzuatlar incelenmekte, nasıl işlem yapılacağı ve müsaadeye tabi olanların belgelerinin nasıl ve hangi aşamada alınacağı tespit edilmekte, mali mükellefiyetleri çıkarılmakta ve buna göre iş akış diyagramları oluşturulmakta, kurum içi bilgilendirmeler yapılarak, sıhhatli bir ortam oluşturulmaktadır.

Uluslararası Nakliyat Şirketleri ile anlaşmalı olarak dünyanın her bölgesine nakliye hizmetimiz mevcut bulunmaktadır.