• Transit işlemleri
  • Posta Gümrük işlemleri
  • Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler
  • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
  • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
  • Geri Gelen Eşya işlemleri
  • Geri Gelen Eşya işlemleri