• Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
  • Dış Ticaret Rejimleri,
  • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
  • Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması.
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
  • 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
  • Serbest Bölge danışmanlığı